Benyt formularen nedenfor


For at give dig et så præcist et tilbud som muligt, er det vigtig du nævner:
  • Hvor stort dit årlige strømforbrug er?
  • Ønsker du et anlæg med batteri?
  • Ejer du boligen?
  • Hvilken type tag har? (tegl/beton, tagpap, eternit eller andet)
  • Din adresse og telefonnummer.
  • Er det en sydvendt tagflade og hældningen (o til 45 grader)?
Kontakt os